Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Online Σκηνοθέτες


Δημιουργήστε video με τις φωτογραφίες σας στο animoto.com


Το Animoto [animoto.com] είναι µια υπηρεσία του Web που έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να δηµιουργήσετε εύκολα, αυτόµατα και γρήγορα βίντεο από τις εικόνες και τις φωτογραφίες σας. Σας δίνει την ευχέρεια να επιλέξετε –εκτός από τις εικόνες– κείµενο αλλά και µουσική και στη συνέχεια να συνθέσετε ένα βίντεο µε τα υλικά και τα εφέ που θέλετε. Για να δηµιουργήσετε κάτι καλό, θα πρέπει να έχετε συνδροµή στην υπηρεσία, ωστόσο µπορείτε να τη δοκιµάσετε χωρίς κόστος και να δείτε τι έχει να σας προσφέρει.

1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε Sign Up > Free και Try Now για να τη δοκιµάσετε χωρίς χρέωση [ή επιλέξτε κάποιο συνδροµητικό µοντέλο]. Με κλικ στο Sign Ιn with Facebook συνδέεστε µε το Facebook.


2 ΣΤΙΛ
Κάντε κλικ στο πλήκτρο Create Video [πάνω δεξιά στο παράθυρο εκτέλεσης της υπηρεσίας] για να ξεκινήσετε. Επιλέξτε ένα από τα προκατασκευασµένα templates και πατήστε στο "make a 30 second video for free" για να δοκιµάσετε την υπηρεσία.


3 UPLOAD
Με κλικ στο Upload ανεβάζετε αρχεία από τo PC σας, µε το Retrieve ανεβάζετε από το Facebook ή από κάποιο άλλο site του Web [Flickr, SmugMug, Picasa κ.ά.] και µε το Select κάνετε upload υλικό της υπηρεσίας.


4 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Mε το add text εισάγετε κείµενο, µε το spotlight ενεργοποιείτε το εφέ των προβολέων, µε τo rotate περιστρέφετε το καρέ, µε το duplicate δηµιουργείτε αντίγραφα, µε το delete σβήνετε και µε το add more προσθέτετε καρέ.


5 ΜΟΥΣΙΚΗ
Υπάρχουν δύο τρόποι να συσχετίσετε µουσική µε το βίντεό σας: µε κλικ στο Select επιλέγετε µουσική από τη συλλογή της υπηρεσίας, ενώ µε το Upload ανεβάζετε από το PC σας το MP3 που θέλετε.


6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Για βίντεο µεγαλύτερα από τα 30 sec της υπηρεσίας κάντε κλικ στο Upgrade του πεδίου Video length. Για αλλαγή του template επιλέξτε Change στο Video style, ενώ για την ταχύτητα εναλλαγής εικόνων πηγαίνετε στο πεδίο Image pacing.


7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
Δώστε τίτλο στο βίντεό σας [Title], µια σύντοµη περιγραφή [Description] και το όνοµα του παραγωγού [Producer Name]. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις, συνεχίζετε µε κλικ στο Create Video.


8 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ EMAIL
Αν θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές, πηγαίνετε στην καρτέλα Images ή Music. Όταν ολοκληρωθεί η µετατροπή, θα σας αποσταλεί email. Το τελευταίο θα σας φανεί χρήσιµο, καθώς η διαδικασία δηµιουργίας βίντεο µπορεί να πάρει πολλή ώρα.


9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Μπορείτε να µοιραστείτε το βίντεο στο Facebook [Share], να το ενσωµατώσετε στο site σας [Εmbed], να το κατεβάσετε στο δίσκο σας [Download], να το εξάγετε στο YouTube ή να το αναδηµιουργήσετε [Remix].


10 MY VIDEOS
Επιλέγοντας My Videos από το κεντρικό µενού, εµφανίζονται όλα τα βίντεο που έχετε δηµιουργήσει µε την υπηρεσία. Με κλικ στο Edit Project µπορείτε να κάνετε αλλαγές σε καθένα από αυτά, µε Rename τα µετονοµάζετε και µε Delete τα σβήνετε.Συνδροµητικά µοντέλα
Η δηµιουργία ενός βίντεο 30 δευτερολέπτων γίνεται δωρεάν. Σε όλα τα υπόλοιπα συνδροµητικά µοντέλα δεν υπάρχει όριο στο χρόνο: Plus [5 δολάρια το µήνα/30 δολάρια το χρόνο], Pro [39 δολάρια το µήνα/249 δολάρια το χρόνο] και Reseller [499 δολάρια το χρόνο]. Τα extras που σας προσφέρει καθένα από τα παραπάνω συνδροµητικά µοντέλα µπορείτε να το δείτε στη διεύθυνση animoto.com/pricing.

TIPS & TRICKS
Ο χρόνος σύνθεσης ενός βίντεο καθορίζεται βασικά από το πόσο µεγάλο θέλετε να είναι. Συνήθως για τα δωρεάν βίντεο των 30 δευτερολέπτων ο µέσος χρόνος ανέρχεται στα 3 λεπτά. Για µεγαλύτερα βίντεο [π.χ. δέκα λεπτών] ο χρόνος µπορεί να ανέλθει και σε µερικές ώρες. Γι' αυτό όταν ετοιµάζετε ένα βίντεο για µια παρουσίασή σας, καλό είναι να το ξεκινήσετε µία ηµέρα πριν, ώστε να δηµιουργηθεί έγκαιρα από την υπηρεσία.

Πηγή : PC MAGAZINE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου