Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Εκπαιδευτικό Παιχνίδι “Ενέργεια 2020”


  Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι 2020 Energy σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου ENERGY-BITS, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος πολυμεσικής ευαισθητοποίησης εφήβων (ηλικίας 14-18 ετών), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη). 


   Το Energy-BITS ενθαρρύνει πιο υπεύθυνες και αποδοτικές συμπεριφορές στην κατανάλωση ενέργειας και προωθεί τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.  


  Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι παρουσιάζει ενεργειακά ζητήματα, μεταδίδοντας ένα μήνυμα για βιώσιμη ανάπτυξη με διασκεδαστικό τρόπο μέσω 9 διαδραστικών αποστολών.


Δοκιμάστε να παίξετε, ατομικά ή ομαδικά: http://www.2020energy.eu/game